syntetický email - material

Picture
published, title (subtitle)
1964   Bubáci
první polovina 60. let   Bílá hlava