big light

word:

Klíčové heslo digitální BIG LIGHT Encyklopedie zní:

„BIG LIGHT je globální iniciativa, která je po konci Velké války augmentované reality a jejích důsledcích odpovědná za ochranu, systematizaci a šíření vědění lidstva s využitím rozšířené reality a umělých farmaceutických stimulantů. Prostřednictvím BIG LIGHT máme možnost udržovat spojení s naší historií a posouvat dále nové hranice schopností lidstva porozumět minulosti, současnosti i dnům budoucím a v důsledku toho poskytnout všem občanům právo na rovný přístup k veškerému vědění lidstva. BIG LIGHT začala jako laboratoř pro výzkum lidského chování, během Války byla rozšířena o chemické oddělení, které mělo tehdy zásadní význam při překonání tohoto konfliktu. Později se BIG LIGHT vynořila jako architekt naší současné sociálně-politické struktury.“