painting - material

Work
published, title (subtitle)
1915 - 1923   Nevěsta svlékaná svými mládenci, dokonce
1992   Pokladna pro Pražský dům fotografie
nedatováno   (Na koni)
Picture
published, title (subtitle)
1932   Torzo s drapérií
1939   Žena v koupelně
1991   Úzkost
instalace
published, title (subtitle)
1990   Červené zrkadlo