oltářní obraz - documents

Dissertation
published, title (subtitle)
1972, Mistř Třeboňského oltáře (Pokus o genesi jeho tvorby v českém výtvarném a duchovním prostředí doby Karla IV.)