happening - documents

Book
published, title (subtitle)
1969, Ende der Kunst im Zeitalter der Wissenschaft?
2003, Svět umění XX. století od postimpresionismu po digital art
2007, Dějiny českého výtvarného umění 1958 - 2000 (VI/1)
2015, Happening: Mezi záměrem a hrou
Subordinate Document
published, title (subtitle)
1965, Proč právě tak (text nepronesené přednášky o happeningu)
1967, Co je novost v umění
2012, Mistr humoru bez vtipu
Encyclopedia
published, title (subtitle)
2000, alt.divadlo (Slovník českého alternativního divadla)
WWW
published, title (subtitle)
, happening (www.artlist.cz)
Master's Thesis
published, title (subtitle)
1982, Fotografia v happeningu