Další významní autoři

author of the text: Luisa Nováková
page: 92-101
imprint date: 2009
type of document: Subordinate Document
language: czech
parent document: Proměny české pohádky, K historii žánru ve čtyřicátých letech dvacátého století