Tvůrčí skupina Radar

date of exhibition: 1964/05/07 -
institution: Mánes
type of exhibition: kolektivní