Deset sochařských vyznání

date of exhibition: 1968/04/02 - 1968/04/30
institution: Galerie Fronta
type of exhibition: kolektivní