Luděk Tichý, Karel Valter

date of exhibition: 1972/01/06 - 1972/01/21
institution: Galerie Vincence Kramáře
type of exhibition: kolektivní

notes:
Luděk Tichý: Platiky, Karel Valter: Obrazy - 9.1. - 13.2. - Přehled kulturních pořadů v Praze, leden 1972