České sociální umění, výbor výstavy

date of exhibition: 1971/léto
institution: Západočeská galerie v Plzni
type of exhibition: kolektivní