Česká malba dnes. Kresba a grafika osobností českého umění 20. století.

date of exhibition: 2003/06/24 -
institution: Muzeum umění Benešov
type of exhibition: kolektivní

notes:
stálá expozice