Karel Boháček: Obrazy od postimpresionismu k neoklasicismu

date of exhibition: 2000/10/04 - 2000/11/17
institution: České muzeum výtvarných umění
type of exhibition: autorská