Cena Jindřicha Chalupeckého: Finále 2003

date of exhibition: 2003/11/10 - 2004/01/04
institution: Centrum pro současné umění Futura
type of exhibition: kolektivní

notes:
Od roku 1990 je udělována Cena Jindřicha Chalupeckého (dále jen CJCH) českému výtvarnému umělci do 35 let. CJCH založili Václav Havel, Theodor Pištěk a Jiří Kolář.

V letošním roce se uskuteční výstava finalistů Ceny J.Chalupeckého Finále 2003 v Centru pro současné umění FUTURA, Holečkova 49, Praha 5, kde se souběžně představí se samostatným projektem i držitel Ceny Oskara Čepana Mário Chromý, laureát ceny pro mladého slovenského umělce pro rok 2003.

Odbornou porotou z 24 nominovaných a 12 přihlášených výtvarníků vybráni tito finalisté: Kryštof Kintera, Ján Mančuška, Michal Pěchouček, Jan Šerých Michaela Thelenová

Složení odborné poroty:

Charlotta Kotik, předsedkyně poroty, historička umění-The Brooklyn Museum of Art, New York, USA
Vladimír Beskid, historik umění, Slovenská republika
Magdalena Jetelová , akad. sochařka, profesorka- Kunst Akademie, SRN
Jiří Příhoda, akad. sochař, laureát CJCH 1977, Praha, CZ
Jiří Ševčík, historik umění, docent AVU, Praha, CZ
Jonathan Watkins, ředitel-The IKON Gallery, Birmingham, GB

Vyjádření mezinárodní poroty Ceny Jindřicha Chalupeckého k výběru laureáta Ceny Jindřicha Chalupeckého pro rok 2003: „Po dlouhé diskusi a kritické analýze, kdy porota vzala v úvahu práce uskutečněné v roce 2003, byla Cena Jindřicha Chalupeckého udělena Michalu Pěchoučkovi. Jeho práce jsou výjimečné posunem malby do oborů performance a filmových technik. Tento posun vytváří nečekané situace naplněné hlubokým napětím často zakotveným v českém smyslu pro absurditu“.
Charlotta Kotik, Předsedkyně mezinárodní poroty

Laureát získá 6ti týdenní pobyt v New Yorku od Trust for Mutual Understanding a Foundation for a Civil Society, Společnost Jindřicha Chalupeckého ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR mu poskytne finanční obnos na realizaci projektu nebo vydání katalogu.

Od generálního partnera společnosti British American Tobacco získá navíc šek v hodnotě 50.000 Kč na podporu svých dalších tvůrčích aktivit.

V. Výtvar (plesání výtvarníků a milovníků) se uskuteční v den předání ceny laureátovi tedy dne 20.11. 2003 od 19 hodin a v jeho průběhu bude vyhlášena Cena diváků jako výsledek anketního hlasování návštěvníků výstavy.

Poděkování: Společnost Jindřicha Chalupeckého, Ministerstvo kultury České republiky, Magistrát hlavního města Prahy, Trust for Mutual Understanding-NY, The Foundation for a Civil Society-NY, British American Tobacco Czech Republic, Print Production, časopis art&antiques, Respekt, Pulsus a Čro 3 – Vltava
Vystavující:

Michaela Thelenová (1969) je jedinou ženou z pětice oslovených. Je rodačkou z Ústí nad Labem, kde také studovala na Univerzitě J. E. Purkyně. Reprezentuje „ústeckou“ scénu 90. let, jejímž významným protagonistou byl kurátor Michal Koleček a jím vedená Galerie Emila Filly, jedno z mála míst v republice, kde se stabilně udržoval relevantní program výstav současného umění, včetně výstav umělců ze střední Evropy. Michaela Thelenová je konceptuální fotografka.

Ján Mančuška (1972) je spolu s Kryštofem Kinterou (1973) v současné době nejznámějším mladším českým umělcem. Vystavoval na důležité přehlídce současného umění Manifesta 4 ve Frankfurtu nad Mohanem a v současné době pobývá na stipendiích v New Yorku a v Berlíně. Mančuškovy objekty a instalace se zabývají prožíváním každodennosti, respektive vztahů, které nás vsazují do rámce našeho nejbližšího sociálního prostředí. Zabývá se percepcí, způsoby, jak vnímáme nejprostší fakta, a jejich různými rekonstrukcemi a modely. Vytváří také „mapy“ řetězení reality, jakési genealogické stromy odvíjející se od libovolného, zdánlivě banálního momentu.

Kryštof Kintera (1973) je pro změnu na roční rezidenci v Amsterdamu, na jednom z nejprestižnějších stipendií, udělovaném proslulou Rijksakademie. Vytváří objekty a instalace, jeho oblíbenou disciplínou jsou akce ve veřejných prostorech, performance i divadelní představení, která vznikají v produkci Jednotky, tvůrčí skupiny, jejímž je sám zakladatelem. Letos Kintera vytvořil několik objektů z recyklovaných materiálů, konkrétně plechovek. Sestavil je v dlouhé kmeny palem či kaktusů – metafory snadného a stylového osvěžení, povzbuzující stále hlubší vyprahlost konzumentů. Dalším projektem jsou mluvící igelitky, z nichž se ozývá filozofování nakoupených potravin. Na výstavě finalistů se objeví instalace metalizovaných brambor, vyrábějící elektřinu.

Michal Pěchouček (1973) je stálicí na českém nebi. Jeho působivé filmy, které navazují na předešlé série fotorománů, prezentují sugestivní vyprávěcí styl. Podivné příběhy a fragmentované děje, které nejsou plynulé, ale zastavují se ve statických obrazech, navozují atmosféru, která je výrazně jiná, než co diktují dobové trendy. Pěchouček je subjektivní a uhrančivý. V současné době se dal na malování, postupuje systematicky a stejně jako ve fotorománech a filmech se snaží vyprávět.

Jan Šerých (1972) pracuje s médiem malby způsobem, který je v českém prostředí, zatíženém romantickým prožíváním zarámované iluze na plátně, ojedinělý. Přestože pracuje s nejúspornějším jazykem geometrie, abstraktních znaků, barevných linií a ploch, nelze jej považovat za „čistého“ abstrakcionistu. Jeho obrazy jsou spíše estetické pasti, mohou se kontemplovat jako zážitky z tvarů a barev, ale jejich vyznění je spíše ironické, přecházející v sarkasmus. Energie Šerýchových obrazů je obrazoborecká. Stejně jako s barvou a abstraktními formami pracuje i s písmeny a textem a pouští se také do počítačových animací.

-David Kulhánek

(http://www.futuraproject.cz)