Jan Nepomucký světec střední Evropy / Johannes von Nepomuk der Heilige Mitteleuropas

date of exhibition: 2004/04/13 - 2004/05/05
institution: Galerie Ambit (Ambit Kláštera bratří františkánů)
type of exhibition: kolektivní