Jan Nepomucký světec střední Evropy / John of Nepomuk The Saint of middle Europe / Johannes von Nepomuk der Heilige Mitteleuropas

date of exhibition: 2004/10/05 - 2004/10/15
institution: European Parliament, Menuhin Hall
type of exhibition: kolektivní