Bylo, nebylo..., Pohádkové motivy v českém moderním a současném umění

date of exhibition: 2005/06/30 - 2005/09/04
institution: Galerie výtvarného umění v Chebu
type of exhibition: kolektivní

notes:
Bylo, nebylo..., tradiční začátek každého řádného pohádkového vyprávění, nebyl zvolen pro současnou výstavu v chebské galerii náhodou. Jejím leitmotivem totiž jsou skutečně pohádky, nebo spíše proměny jejich reflexe ve výtvarném umění v Čechách od konce 19. století až po práce současnost. Zastoupeni jsou zde nejen čeští umělci, ale také v Čechách do počátku 40. let minulého století žijící a tvořící umělci němečtí a židovští. Výstava zcela záměrně resignuje na pohádkovou ilustrační tvorbu a je zaměřena výhradně na uchopení pohádkového motivu jako klíčového tématu uměleckého díla. Ještě novoromantickou polohu tendující však již k secesnímu tvarosloví tu zastupují práce Hanuše Schwaigera a Maxmiliána Pirnera, následované celou řadou prací českých i německých autorů z generace následující – z mnoha tu jmenujme alespoň Eugena von Kahler, Jana Preislera, Jaroslava Panušku, Richarda Teschnera nebo Vojtěcha Preissiga. Z okruhu skupiny SURSUM a české dekadence zde najdeme práce Josefa Váchala nebo Františka Koblihy stejně jako jejich tehdejšího spolkového souputníka, malíře Jana Zrzavého, nebo generačně blízké, německy mluvící autory jako byli Alfred Kubin, Ferdinand Staeger nebo Hugo Steiner-Prag. Obrazy z konce 20. a počátku 30. let minulého století je zde zastoupen i jeden z autorů z proslulé skupiny Osma, malíř Antonín Procházka. Podobně bohatou paletu významných jmen nabízí i současné umění české, které reprezentují vedle řady umělců dalších například Martin Mainer, Josef Mžyk, Karel Nepraš, Michael Rittstein, Jaroslav Róna nebo František Skála, abychom z mnoha uvedli alespoň některé.