Tadeusz Kantor: Umění a paměť / Art and memory

date of exhibition: 2003/05/01 - 2003/06/22
institution: Strahovský klášter (Královská kanonie premonstrátů na Strahově)
type of exhibition: autorská