Diplomové práce studentů Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze

date of exhibition: 2004/07/09 - 2004/08/22
institution: Míčovna Pražského hradu
type of exhibition: kolektivní