Má vlast

date of exhibition: 2001/01/16 - 2001/02/09
institution: Výstavní síň Vysoké školy umělecko-průmyslové
type of exhibition: kolektivní