Příběhy slovenské moderny / Slovenské výtvarné umění 1900 - 1948 (Ze sbírek Galérie mesta Bratislavy)

date of exhibition: 2007/12/18 - 2008/02/03
institution: Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie
type of exhibition: kolektivní