Pocta Františku Kupkovi

date of exhibition: 2005/06/24 - 2006/09/04
institution: Muzeum a galerie Orlických hor
type of exhibition: kolektivní