České malířství 1918-1945

date of exhibition: 1973/08/23 - 1973/10/09
institution: Mánes
type of exhibition: kolektivní

notes:
k 10. výročí založení Galerie hlavního města Prahy