Interglass sympozium 1991, závěrečná výstava

date of exhibition: 1991/10/13 - 1991/11/03
institution: Kulturní dům Bohemia
type of exhibition: kolektivní

notes:
asi stovka autorů
zatím připojeni pouze autoři zmiňovaní ve výstřižku