Kaliopi Chamonikola: Lucas Cranach jako prototyp umělce - podnikatele

date of exhibition: 2008/10/14
institution: Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945)
type of exhibition: přednáška/projev

notes:
místnost č. 115