Karel Císař: Libovolný okamžik. K užití sekvence a série ve fotografiin 20. století

date of exhibition: 2008/11/04
institution: Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945)
type of exhibition: přednáška/projev

notes:
místnost č. 115