Pavel Himl: Záhadní cizinci? Cikáni v obrazech a dokumentech reného novověku

date of exhibition: 2009/04/28
institution: Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945)
type of exhibition: přednáška/projev

notes:
místnost č. 115