Martin Salcman 1896 - 1979

date of exhibition: 2009/12/15 - 2010/03/14
institution: Výstavní síň Masné krámy
type of exhibition: autorská

notes:
Autor/autoři: Tomáš Brabec, Zbyněk Sedláček, Jaroslav Vančát
Kurátor/kurátoři: Petra Kočová
-
Výstava přímo reaguje na dlouholeté vakuum, které vzniklo po poslední přehlídce Salcmanova díla, uskutečněné v Nové síni v Praze v roce 1981.Poprvé přináší návštěvníkům ucelený pohled na vývoj autorova uměleckého výrazu, zdroje jeho inspirací i výsledky Salcmanova vlivu na tvorbu jeho žáků a následovníků. Práce Martina Salcmana jsou zasazeny do kontextu jeho výtvarných vzorů, učitelů a kolegů (Aleš, Purkyně, Preisler, Rabas, Novák, Kerhart), ale také asistentů (Sýkora, Linhart, Patera, Smetana), kteří jsou na výstavě rovněž zastoupeni. Expozici dále doplňují archivní materiály zapůjčené Archivem Národní galerie v Praze (zejména náčrtníky, ale také syllaby k přednáškám z dob působení na PdF UK v Praze).Výstavu doprovází obsáhlý katalog, autory textů jsou Tomáš Brabec (Život a dílo Martina Salcmana), Zbyněk Sedláček (Nenápadná kontinuita – dílo Martina Salcmana v souvislostech) a Jaroslav Vančát (Myšlení barvou. Salcmanův pedagogický odkaz české malbě). Výstava se koná za finanční podpory MK ČR a statutárního města Plzeň. Partnerem výstavy je Plzeňská teplárenská a. s.
zdroj - www.zpc-galerie.cz