Sběratelé: Československý pavilon / Collectors: The Czecho-Slovak Pavilion

date of exhibition: 2010/05/04 - 2010/06/30
institution: BROTkunsthalle
type of exhibition: kolektivní