Jan Kubíček: Systémy a série

date of exhibition: 1995/06/14 - 1995/09/17
institution: České muzeum výtvarných umění
type of exhibition: autorská