České umění XX. století ze sbírek Středočeské galerie

date of exhibition: 1967/02/19 - 1967/03/27
institution: Dům umění města Brna
type of exhibition: kolektivní