Skupina 42 ze sbírek Východočeské galerie v Pardubicích a Galerie moderního umění v Hradci Králové

date of exhibition: 2011/11/09 - 2012/02/05
institution: Dům U Jonáše
type of exhibition: kolektivní

notes:
Cílem společné výstavy VČG a GMU nebylo dokumentovat historii Skupiny 42, ale
prostřednictvím obou sbírek ukázat na rozmanité polohy tvorby a připomenout jak významná díla, tak zajímavé práce, které při velkých výstavách bývají opomíjené.