Manifesta 2

date of exhibition: 1998/06/28 - 1998/10/11
institution: Casino Luxembourg - Forum d'art contemporain
type of exhibition: kolektivní

notes:
putovní bienále současného evropského umění
konala se na několika místech v Louxemburgu