České umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie - I. část (do roku 1945)

date of exhibition: 1974/06 - 1974/08
institution: Středočeská galerie
type of exhibition: kolektivní