Collage

date of exhibition: 1994
institution: Středoevropská galerie a nakladatelství
type of exhibition: kolektivní