Doteky: Mezinárodní sympozium v přírodě / Contacts: International Open-air Symposium

date of exhibition: 2001/05/25 - 2001/06/24
institution: Sýpka Klenová
type of exhibition: kolektivní