České malířství 20. století ze sbírek západočeských galerií

date of exhibition: 1979/10 - 1979/12
institution: Galerie umění Karlovy Vary
type of exhibition: kolektivní