České umění začátku 20. let

date of exhibition: 1968/07 - 1968/08
institution: Galerie výtvarného umění
type of exhibition: kolektivní