Sklo a prostor / Glass and Space

date of exhibition: 1998/06 - 1998/09
institution: České muzeum výtvarných umění
type of exhibition: kolektivní