Jaroslav Panuška (1872 - 1958)

date of exhibition: 1994/06/29 - 1994/09/11
institution: České muzeum výtvarných umění
type of exhibition: autorská