České umění ze sbírky Galerie výtvarného umění v Náchodě (II. část - plastika)

date of exhibition: 2015/03/20 - 2015/08/30
institution: Galerie výtvarného umění v Náchodě
type of exhibition: kolektivní

notes:
zámecká jízdárna
členové Smyčcového orchestru Základní umělecké školy v Náchodě pod vedením Lukáše Janka přednesou skladby Antonína Dvořáka: Romantický kus č. 1, Scherzo ze Sonatiny G dur