Ladislav Novák: Soubor prácí z let 1966/1967

date of exhibition: 1995/02/08 - 1995/03/12
institution: České muzeum výtvarných umění
type of exhibition: autorská