Z. Sklenář, J. Istler, J. Kolář, J.John, A. Šimotová

date of exhibition: 1966/10/23
institution: Uppsala
type of exhibition: kolektivní