Metznerbund. Dějiny uměleckého spolku v Čechách 1920-1945

date of exhibition: 2017/09/21 - 2017/12/31
institution: Oblastní galerie Liberec (Lázně)
type of exhibition: kolektivní

notes:
Partnerem výstavy je Národní galerie v Praze.