Medycyna w sztuce / Medicine in Art

date of exhibition: 2016/04/22 - 2016/10/02
institution: MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie / Museum of Contemporary Art in Kraków
type of exhibition: kolektivní