Desde el centro de Europa: Fotografía checa, 1912-1974. Colección Dietmar Siegert / From the Center of Europe: Czech Photography, 1912-1974. Dietmar Siegert Collection

date of exhibition: 2017/03/24 - 2017/06/04
institution: Museo de Arte Abstracto Español
type of exhibition: kolektivní

notes:
Díky velkému úspěchu, který výstava nazvaná „Z centra Evropy“ sklidila ve městě Palma de Mallorca, se přesouvá do Muzea španělského abstraktního umění nadace Juan March ve městě Cuenca. Výstava čítá na dvě stě děl umělců, jako například František Drtikol, Karel Teige, Petr Stauda nebo Josef Sudek, a představí tak vývoj české fotografie mezi lety 1912 až 1974. Vernisáž proběhne 24. března za účasti kurátora Zdeňka Primuse a sběratele Diettmara Siegerta. Výstava potrvá až do 4. července.

Československo bylo jednou ze zemí, které nejvíce přispěli do světového fondu avantgardní fotografie. K vidění jsou například díla surrealistická či díla informelu, mezi kterými se objevují i klasičtější fotografie nebo třeba abstraktní umění poválečného období.

Výstava „Z centra Evropy. Česká fotografie, 1912-1974“, kterou tvoří výhradně fotografie z mnichovské sbírky Dietmara Siegerta, obsahuje všechny možné evropské umělecké směry a zároveň dokazuje uměleckou nezávislost českých fotografů a jejich jedinečné vidění světa. Československo bylo jednou ze zemí, kde se mimořádně dařilo avantgardní fotografii 20. a 30. let, stejně tak jako surrealismu či informalismu. Na výstavě bude k vidění více než stovka fotografií, a to jak jednotlivě, tak i v rámci kolekcí či sérií, a navíc asi 40 knih a časopisů, které demonstrují typické využití fotografií v té době.

Najdeme mezi nimi jak díla nejvýznamnějších představitelů avantgardní fotografie, jako jsou K. Teige, J. Rössler, J. Funke, J. Štyrský, tak i modernisty J. Sudka, F. Drtikola, J. Lauschmanna, dále pak generaci umělců ovlivněných meziválečným a těsně poválečným surrealismem, mezi něž se řadí J. Heisler, V. Zykmund, V. Reichmann, M. Koreček a M. Hák. Bude zde také široké zastoupení abstraktních umělců z konce 50. a celých 60. let, jako E. Medková, J. Kubíček, S. Benc, B. Kolářová, A. Nožička, Č. Krátký, J. Svoboda a I. Přeček, a mnoho dalších, jejichž fotografie jsou plody nového a čím dál tím víc izolovaného prostředí, které vznikalo v komunistickém Československu.

Česká fotografie se rozvíjela mnohem více než ostatní umělecké žánry, jako malba, kresba nebo sochařství. Fotografie je schopná do sebe zahrnout všechny tyto disciplíny a rozvinout se jak po formální, tak po obsahové stránce. Díky Karlu Teigemu a časopisu Devětsil země brzy navázala kontakt se všemi evropskými avantgardními skupinami, jako byli futuristé, surrealisté nebo třeba kromě jiných i konstruktivisté. V Československu, stejně jako v ostatních evropských zemích, se následně avantgarda v poválečném období transformovala do umění informelu.

Mnoho prací fotografů, jejichž díla budou na výstavě k vidění, posloužilo jako titulní strany časopisů a knih, což bylo umělecké prostředí, které tolik nepodléhalo komunistické cenzuře. Velké množství vystavovaných knižních přebalů a časopisů vytvořených umělci, kteří avantgardu definovali, dokazují vysokou úroveň českého grafického designu té doby.

Nadace Juan March ve spolupráci s historikem umění a kurátorem Zdeňkem Primusem vydala k této expozici katalog ve španělštině a angličtině doplněný esejemi, bibliografickými údaji a dokumentací.

zdroj: madrid.czechcentres.cz/cs/program/detail-akce/60-let-ceske-fotografii-v-cuence/