České malířství a sochařství 1. poloviny 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie

date of exhibition: 1990/11/01 - 1990/11/30
institution: Západočeská galerie v Plzni
type of exhibition: kolektivní