Czas przełomu: Sztuka awangardy w Europie Środkowej 1908–1928

date of exhibition: 2019/03/05 - 2019/06/09
institution: Międzynarodowe Centrum Kultury (International Cultural Centre)
type of exhibition: kolektivní