Česká současná grafika a plastika ze sbírek OGVU Náchod

date of exhibition: 1986/02 - 1986/03
institution: Okresní galerie výtvarného umění
type of exhibition: kolektivní

notes:
zámecká jízdárna