Luboš Drtina: Grafické práce, ilustrace, autorské knihy, volná tvorba

date of exhibition: 2018/05/25 - 2018/06/26
institution: Výstavní síň „13“
type of exhibition: autorská

notes:
-
Luboš Drtina patří k autorům, kteří významně ovlivnili užitou grafiku. Jeho precizní a výrazově nezaměnitelné knižní, časopisecké a jiné grafické úpravy citlivě reflektují literární hodnotu upravovaných titulů (viz autorova bibliofilská edice, v níž vychází především poezie), a současně vycházejí z osobitého názoru formovaného vlastní volnou tvorbou a autorskými knihami. Výstava bude nejen výběrovým přehledem dosavadní Drtinovy tvorby, ale především ukázkou tvůrčí práce s mnohoznačnou povahou grafických prvků, znaků a obrazů v užitém díle, ilustraci, autorské knize i volné tvorbě.
Výstava dramaturgicky navazuje na výstavní projekty věnované užité, zejm. knižní grafice, realizované v Západočeské galerii v Plzni v uplynulých letech:
Karel Teige / Zbyněk Baladrán: Asymetrická harmonie (2010)
Časový optimista. Robert V. Novák – knihy/plakáty/fotografie/záznamníky/ marginálie/kresby/scénografie/… (2013)
Listování. Moderní knižní kultura ze sbírek Muzea umění Olomouc (2016).
zpc-galerie.cz