Daniel Reynek: Nové objevy, fotografie

date of exhibition: 2008/04/05 - 2008/04/27
institution: Městské muzeum a galerie v Poličce
type of exhibition: autorská